museum-digitalsmb

Close

Search museums

Close

Search collections

Ludwig Embach & Co.

"Embach (Ludwig), geb. blijkens overlijdensakte te Wald Hilbersheim, in 1783, overl. te Amsterdam 31 Maart 1842. gehuwt met Johanna Sophia Heckel, vestigde zich in 1820 als fabrikant van blaasinstrumenten te Amsterdam. In 1824 kreeg hij nederlandsch octrooi op zijn hoorns en trompetten (Mendel, Mus. Conversations-Lexikon III, 357), die hem ten onrechte den voornamen Charles geeft). Op de nijverheidstentoonstelling te Haarlem Juli 1825 was door de firma L. Embach en Co. te Amsterdam ingezonden een aantal hoorns, trompetten, bazinen, fagotten, clarinetten, fluiten en serpenten (Cat. p. 139 n°. 2224-2244), waarvoor hem een zilveren medaille werd toegekend (Rapport der hoofdcommissie 194); na het overlijden van Embach exposeerde de firma nog te Delft in Juli 1849 een clarinet en verschillende koperen blaasinstrumenten (Cat. no. 296). ..." - http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/nnbw/#source=2&page=223&view=imagePane&size=1437&accessor=accessor_index. 05.03.2019

Objects and visualizations

Relations to objects

Show objects
Relations to places

Relations to time periods

Show relations to time periods