Museum Europäischer Kulturen, Staatliche Museen zu Berlin / Maik Schult [CC BY-NC-SA]
Provenance/Rights: Museum Europäischer Kulturen, Staatliche Museen zu Berlin / Maik Schult [CC BY-NC-SA]

Tod Napoleon IV. im Zulukrieg 1879

Object information
Museum Europäischer Kulturen
Contact the institution
Source
Museum Europäischer Kulturen, Staatliche Museen zu Berlin
Creator
Maik Schult
Copyright Notice
CC BY-NC-SA